Algemene vergadering
Blog

Zo regelt u correct een algemene vergadering voor de VME

02/04/2020 - 3 min read

Bij de aankoop van een appartement of ander type kavel wordt de eigenaar ervan automatisch mede-eigenaar van het volledige gebouw. Minstens één keer per jaar moeten deze mede-eigenaars volgens de wet, onder leiding van u als syndicus opgeroepen worden voor een algemene vergadering (AV). Hoe u deze AV als syndicus het beste aanpakt, overlopen we graag.

Uitnodiging voor de algemene vergadering

Aangezien het organiseren van een algemene vergadering voor VME’s bij wet verplicht is, heeft de syndicus heel wat verantwoordelijkheden, al van voor de vergadering begint. Het belangrijkste voor een algemene vergadering is uiteraard dat elke mede-eigenaar wordt uitgenodigd. Het is dan ook de taak van de syndicus om deze uitnodiging te verzenden op minstens twee weken voorafgaand van de AV. Ze mag trouwens niet eerder verzonden worden dan drie weken voor de eerste dag van de 14-daagse periode waarin de AV moet doorgaan.

 

Het is gebruikelijk dat elke mede-eigenaar de kans heeft om agendapunten toe te voegen mits de minimumregels voldaan zijn.

 

Elke AV heeft een jaarlijkse periode van veertien dagen waarin deze gepland kan worden. Het is aan de eigenaar aan te geven via welk medium hij deze uitnodiging wil ontvangen. Bij gebrek aan een voorkeur wordt deze standaard aangetekend verzonden.

 

Wat moet er zoal in de uitnodiging van de AV staan? Uiteraard worden datum en locatie vermeld waar de vergadering zal plaatsvinden, of het een hybride gebeurtenis zal zijn in de vorm van fysieke of online deelname én alle agendapunten die besproken zullen worden. Dit zijn gewone punten ter bespreking, maar evengoed stempunten waar een respectievelijke verdeelsleutel aan gekoppeld is. Deze zorgt ervoor dat u als syndicus volgens de deelname van elke mede-eigenaar kan laten stemmen.

 

Daarnaast wordt een reeks van bijlage-documenten meegestuurd. Klassiek is dit elke individuele afrekening die privatief bezorgd wordt, eventueel een voorafgaand verslag van de rekeningcommissaris, de facturenlijst met een opsomming van alle details inzake toegewezen kosten en een budgetvoorstel voor het volgende werkingsjaar.

Contact

Agendapunten tijdens de algemene vergadering voor VME’s

Tijdens de algemene vergadering voor VME’s wordt er heel wat besproken over de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Zo wordt er onder andere beslist of er bepaalde werken zullen worden uitgevoerd aan het gebouw, er wordt gestemd over veranderingen in het huisreglement, de jaarrekening wordt al dan niet goedgekeurd en de financiële toestand wordt besproken. Kan een van de mede-eigenaars niet aanwezig zijn, dan kan hij of zij zich altijd laten vervangen door een vriend, huurder, familielid of iemand anders met een volmacht. De enige die niet door iemand anders vertegenwoordigd kan worden, bent u als syndicus.

Verslag na de algemene vergadering

Tijdens de algemene vergadering van de VME wordt er steeds een verslag opgemaakt. Hierin staan alle stemmingen, beslissingen en besproken agendapunten beschreven. Elke mede-eigenaar moet binnen de maand na de algemene vergadering het desbetreffende verslag ontvangen.

 

Op zoek naar een eenvoudige manier voor het verzenden van uitnodigingen voor de algemene vergadering? Snel verslagen verzenden naar mede-eigenaars? Of wilt u misschien hybride vergaderen met een online stemming naar aanleiding van corona? Syndesk biedt u alle mogelijkheden om snel en efficiënt meer gebouwen te beheren in minder tijd.

 

Meer weten over de communicatiemogelijkheden voor, tijdens en na een algemene vergadering?

Contact
Schrijf je in

Tips en nieuws, elke maand in je mailbox.

Blijf op de hoogte van onze software-ontwikkelingen, lees actuele updates en ontdek welke voordelen Syndesk creëert.